TUME YA UCHAGUZI YA ZANZIBAR INATANGAZA NAFASI YA KAZI YA MSIMAMIZI WA UCHAGUZI NA MSAIDIZI MSIMAMIZI WA UCHAGUZI WA JIMBO KWA MAJIMBO YOTE YA UCHAGUZI YA ZANZIBAR.
MUOMBAJI WA NAFASI YA MSIMAMIZI WA UCHAGUZI NA MSIMAMIZI MSAIDIZI WA UCHAGUZI WA JIMBO ANATAKIWA AWE NA SIFA ZIFUATAZO:-
  1. AWE MZANZIBARI,
  2. AWE NA UMRI USIOPUNGUA MIAKA 35
  3. AWE NA ELIMU ISIYOPUNGUA DIPLOMA AU UZOEFU KATIKA UONGOZI NA USIMAMIZI WA SHUGHULI ZA UCHAGUZI ZA JIMBO USIOPUNGUA CHAGUZI TATU.
  4. UZOEFU WA KUFANYA KAZI KATIKA MAZINGIRA MAGUMU.
  5. AWE NA UWEZO WA KUTEKELEZA DHAMANA ZAKE BILA YA USIMAMIZI,
  6. AWE NA UWEZO WA KUIFAHAM JAMII ILIYOMZUNGUKA,
  7. UWEZO WA KUTEKELEZA SHERIA ZA UCHAGUZI,
  8. AWE NA UWEZO WA KUTUNZA KUMBUKUMBU NA KUFANYA HESABU KWA USAHIHI,
  9. AWE NA UWEZO WA KUANDIKA RIPOTI
  10. ASIWE NA USHABIKI WA CHAMA CHOCHOTE CHA SIASA, NA
WAOMBAJI WA NAFASI HIZO WATATAKIWA KUOMBA KWA MAANDISHI KWA MKURUGENZI WA UCHAGUZI, TUME YA UCHAGUZI YA ZANZIBAR. KATIKA MAOMBI HAYO WAAMBATANISHE CV, NAKALA ZA VYETI VYA KUMALIZIA MASOMO NA KITAMBULISHO CHA MZANZIBARI MKAAZI.
KILA MWOMBAJI WA NAFASI ZILIZOTAJWA, ANATAKIWA AHAKIKISHE KUWA ANAOMBA KUFANYA KAZI KATIKA JIMBO AMBALO YEYE NI MPIGA KURA ILI AWEZE KUTUMIA HAKI YAKE YAKISHERIA YA KUPIGA KURA.
BARUA ZA MAOMBI ZITUMWE KWA ANUANI IFUATAYO:-
MKURUGENZI WA UCHAGUZI,
TUME YA UCHAGUZI YA ZANZIBAR
P.O.BOX 1001
ZANZIBAR.
KWA WAOMBAJI WA UNGUJA BARUA ZA MAOMBI ZIWASILISHWE OFISI KUU YA TUME YA UCHAGUZI YA ZANZIBAR, ILIYOPO MAISARA NA WAOMBAJI WA PEMBA MAOMBI YAO YAWASILISHWE OFISI NDOGO YA TUME YA UCHAGUZI ILIYOPO CHAKECHAKE – PEMBA.
SIKU YA MWISHO YA KUPOKEA MAOMBI NI TAREHE 08 /2/2016 MUDA NA SAA ZA KAZI.
PIGA KURA KWA AMANI UPATE MAENDELEO NCHINI
TANGAZO HILI LIMELETWA KWENU NA TUME YA UCHAGUZI YA ZANZIBAR.


        MWISHO.